Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

flowerstandman
07:20

Don’t / Accommodate: write in blood or don’t bother.

flowerstandman
07:19
2730 14c0 500
Reposted byMakeMePurrgorzkaczekoladawhiskywithspritepiraniaborntomunch96bagheravaira
flowerstandman
07:18
2728 8054 500
Reposted bykasiastrofajointskurwysynlenoszeKawaiiNamidapannakreaturahindsightdiviCattleksandraawakenedbananowyczipsxDPrzygnebionatediousuncleCannonballframbuesaszyderatrzynasty-miesiacFarbnebelGunToRuncocainebluesAJKramoneskakentoquermarlyleepasisia
flowerstandman
07:18
flowerstandman
07:17
2726 870f 500
Reposted bymisspandorakasiastrofaupintheskynoisetalesSenyiatutusankinSynespasisiaverdantforcepuszkaczlowiekwchlodniLabRatOr28alexandersmith8805jormungundpixielarkconcarnekreska-groteskaPrzygnebionaseverakDevano-longer-koredwatancoraloca-blueberrylittleredridingtreezielonykotGabreiilashowmetherainbow
flowerstandman
07:17
2725 cd13 500
Reposted bysweetyboocallasMakeMePurrjabolmaxjointskurwysynpoprawnyoptymistawanderlustgirlkoralinaPinkpillsflyleafwasnaeVirasilSiedutleksandraverdantforcelingerie-and-boudoirnocnerozmowyokosmosieschaafpsychojunkiealexandersmith8805CeselinenitaeloxygeniumfireawayPrzygnebionabakteryjasouxiehormezamagolek22annanobodyziZoonk11

November 21 2017

flowerstandman
17:17
5254 476e 500
flowerstandman
17:17
5253 fb6a
flowerstandman
17:16
5252 824a

November 16 2017

flowerstandman
22:25
oj tak
flowerstandman
22:16
8580 e721
Reposted bypartyhardorgtfostream-of-consciousness-journalIzzy721PrzygnebionaMakeMePurr
22:09
flowerstandman
22:05
ze wszystkich komplementów, które starałem się Tobie
mówić
mi osobiście najbliższy jest ten o uśmiechu,
ponieważ zawsze kiedy mnie widzisz,
szczerze się uśmiechasz i wiem, że to na mój widok,
cały czas czekam na ten moment pierwszego spojrzenia
i kolejnego, kolejnego, kolejnego,
by móc Cię widzieć uśmiechniętą,
i dobrze wiem, że gdy ja widzę Ciebie, również się
uśmiecham
na Twój
widok
Reposted bykarolinnaaforyoureyesonlyforyoureyesPrzygnebionamrdrunkteenbanshedarulekcojestnoquestions
flowerstandman
00:34
there is so much more
Reposted bygoldenowlawakengabuniaeternaljourneyshitsuriPrzygnebionaoutofloveoutoflovenocnerozmowyokosmosieembrace
00:26

November 14 2017

flowerstandman
02:12
0404 6f7d 500
Reposted byPrzygnebiona Przygnebiona
flowerstandman
02:12
0402 6b4c 500
flowerstandman
02:12
0401 a3b2 500
flowerstandman
02:09
flowerstandman
02:09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl